Lansio Arolwg Bws T4

bus
27 Medi 2017 

bus

Mae gwahoddiad yn cael ei ymestyn i deithwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth bws T4 sy'n rhedeg o'r Drenewydd i Gaerdydd ar hyn o bryd i roi eu barn ar gynlluniau a allai weld y gwasanaeth yn cael ei ehangu a'i wella.

Mae'r opsiynau sy'n cael eu hystyried yn cynnwys cyfle i ymestyn y llwybr i'r gogledd i drefi eraill fel y Trallwng neu Gaer ochr yn ochr â gwella cysylltiadau â'r rhwydwaith rheilffyrdd i gyflymu amseroedd teithio i deithwyr.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nawdd ychwanegol o £425k i Bowys fis diwethaf i roi hwb i'r rhwydwaith teithio ledled Cymru. Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i glywed gan ddefnyddwyr presennol y gwasanaeth T4 ochr yn ochr â thrigolion a allai ystyried defnyddio gwasanaeth ar ei newydd wedd.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mewn sir wledig fel ein sir ni, mae cludiant cyhoeddus yn hanfodol i bobl sydd heb fath arall o gludiant ac mae angen i ni ddefnyddio'r arian ychwanegol hwn yn y ffordd orau i wella gwasanaeth y T4.

"Mae gennym rai syniadau ar y bwrdd ac mae angen barn defnyddwyr a phobl a fyddai efallai'n hoffi defnyddio'r gwasanaeth yn y dyfodol.  P'un ai os yw pobl yn meddwl ei fod yn syniad da i ddargyfeirio oddi ar y prif lwybr i godi teithwyr o bentrefi llai neu a ddylai ein ffocws fod ar wella cysylltiadau â threnau fel bod teithwyr yn gallu cael eu gollwng o fws a neidio ar drên i Gaerdydd neu Abertawe neu hyd yn oed Birmingham os yw hyn yn apelio! Credwn fod ein harolwg yn cwmpasu'r holl opsiynau felly cofiwch ddweud eich dweud."

 

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud a chliciwch ar y ddolen Arolwg T4.  Cofiwch ddweud eich dweud erbyn hanner nos ddydd Sul 15 Hydref 2017.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu