gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Diogelu Plant a Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Darparwr: New Pathways

Nod 

 • Gwella eich dealltwriaeth o nodweddion ac effeithiau cam-drin plant.
 • Eich galluogi i ymateb yn briodol i bryderon am ddiogelwch a lles plentyn.

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn deall:

 • Gweithdrefnau Diogelu Cymru a deddfwriaeth diogelu
 • dulliau diogelu sy'n rhoi'r plentyn yn gyntaf.
 • eich rolau a'ch cyfrifoldebau
 • rhannu gwybodaeth yn effeithiol
 • eich dyletswydd i adrodd.

Dyddiadau: (9.30am - 4.30pm)

 • 26/05/2022        
 • 30/06/2022        
 • 28/07/2022        
 • 29/09/2022        
 • 27/10/2022        
 • 23/11/2022        
 • 15/12/2022        
 • 26/01/2023        
 • 14/02/2023        
 • 30/03/2023

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau