Trosglwyddo tir yn Y Drenewydd

Image of Newtown
27 Medi 2017 

Image of NewtownGallai un o brosiectau trosglwyddo tir mwyaf yn hanes Cyngor Sir Powys arwain y ffordd am gais loteri uchelgeisiol i atgyfnerthu prosiectau hamdden yn Y Drenewydd.

Byddai'r prosiect yn golygu trosglwyddo dros 100 erw o dir man agored o'r cyngor sir i Gyngor Tref Y Drenewydd fel rhan o gytundeb i geisio gwella cyfleusterau chwaraeon a hamdden yn y dref.

Yn ôl datganiad ar y cyd gan y ddau gyngor, byddai'r prosiect yn golygu trosglwyddo tir ar naill ochr Afon Hafren, gan gynnwys Parc Dolerw, y caeau chwarae glan yr afon a Bryn Trehafren i gyngor y dref.

Yn ôl y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Eiddo: "Mae'r cyngor sir a chyngor y dref wedi bod yn trafod dyfodol nifer o fannau gwyrdd yn y dref ers tipyn.  Rwy wrth fy modd ein bod wedi cytuno ar ffordd ymlaen a fydd yn golygu trosglwyddo ardaloedd mawr i reolaeth leol, gan arwain y ffordd at gais loteri i atgyfnerthu datblygiadau chwaraeon a hamdden yn y dref.

"Mae'r cyngor sir wedi bod yn adolygu ei eiddo ar draws y sir, gan weithio gyda chynghorau lleol ar nifer o brosiectau a fyddai'n gweld mwy o reolaeth gan y gymuned i ddiogelu asedau i genedlaethau'r dyfodol.  Mae'r gwaith yn Y Drenewydd yn dangos beth y gellir ei wneud wrth i gynghorau gydweithio."

Dywedodd y Cynghorydd Richard Edwards, Cynghorydd Tref Y Drenewydd a Chadeirydd y Tîm Prosiect Trosglwyddo i'r Gymuned: "Mae llawer o waith wedi'i wneud i sicrhau bod dyfodol cynaliadwy i unrhyw asedau sy'n cael eu trosglwyddo o Gyngor Sir Powys.  Rwy'n falch bod Cyngor Sir Powys wedi cytuno i drosglwyddo'r tir.

"Mae'r Tîm wedi bod yn gweithio, ac yn parhau i weithio â nifer o fudiadau yn ardal Y Drenewydd i lunio cais loteri i geisio gwella ein mannau agored a'r afon.  Cawn wybod erbyn y flwyddyn newydd a fydd yr holl waith wedi dwyn ffrwyth."

Y nod oedd gweithio mewn ffordd ddychmygol ac arloesol i drosglwyddo asedau i'r gymuned, gyda'r bwriad o droi rhwymedigaeth yn ased ac ysgogi cefnogaeth y gymuned i reoli'r asedau eu hunain yn gynaliadwy.

Mae dros £80,000 wedi'i wario ar ddatblygu'r prosiect gan greu 3 swydd ran amser.  Cyfanswm y cais i'r Loteri Fawr yw £1,100,000 a fyddai'n cael ei fuddsoddi yn Y Drenewydd i adfywio'r mannau agored a'r afon gan gynnwys:

• Ailddatblygu'r parc chwarae glan yr afon yn llwyr.
• Cynyddu nifer y lotments
• Gwella mynediad i, ac o amgylch Bryn Trehafren
• Trac BMX newydd wedi'i gynllunio'n arbennig
• Cynyddu defnydd hamdden o'r afon

Y nod cyffredinol yw cadw a gwella bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu