gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Hyfforddiant Diabetes

Darperir gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys PTHB trwy Teams

Cynulleidfa Darged: pob gweithiwr gofal cymdeithasol

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Beth yw Diabetes?
  • Hypoglycemia
  • Ymwybyddiaeth o Glwcos Gwaed
  • Astudiaethau Achos
  • Deiet
  • Gofal traed

Dyddiadau: 

  • 13 Medi 10am - 12pm
  • 29 Medi 10am - 12pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau