gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cath Roboteg

Sut allwn ni helpu!

Defnyddio technoleg i gefnogi pobl Powys i barhau i fyw yn eu cartrefi

Dyma Emma!

Mae Emma yn 86 mlwydd oed ac yn byw ar ben ei hunan yn Llanfair-ym-Muallt.

Mae gwasanaethau Gofal Cymdeithasol wedi helpu teulu Emma i roi pecyn gofal ar waith gan fod Emma wedi datblygu Dementia Alzheimer's.

Mae'r Asiantaeth Gofal wedi dweud fod Emma fwy fwy yn mynd i'w chragen, yn bryderus ac yn anodd i'w gofalwyr ymwneud â hi. 

Roedden ni wedi cyflenwi Cath Roboteg.

Cyn gynted ag y gwelodd Emma'r gath, roedd hi'n gwenu ac yn llawn llawenydd.

Sylwodd y gofalwyr fod Emma yn llawer mwy hamddenol, yn bwyta ac yn yfed yn well ...

...ac yn hapus bob tro i siarad am ei chath sy'n mynd gyda hi i bob man. Mae'n ymddangos fod ei chof hefyd wedi gwella.

Rydym eisiau helpu Emma i barhau i fyw yn ei chartref ei hunan gan mai dyma'n union y mae hi'n ei ddymuno ... gyda'i chydymaith newydd ...

Chester

I wybod mwy

Ffoniwch ASSIST - Gwasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol ar 0345 602 7050