gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ymwybyddiaeth o Ddeddf Galluedd Meddyliol

Hyfforddiant gan Tracy Rawbone

Cynulleidfa darged: Gweithwyr Gofal / Ailalluogi / Cartref / Cymorth

Deilliannau:

Sesiwn hyfforddi rhyngweithiol dros 3 awr i godi ymwybyddiaeth o arferion a'r defnydd o Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Y nod yw rhoi gorolwg ac ymwybyddiaeth o Ddeddf Galluedd Meddyliol, yn edrych ar hanes, rôl, swyddogaethau, canllawiau, egwyddorion a gwneud penderfyniadau.

Deall 5 egwyddor y Ddeddf a sut i'w rhoi ar waith.

Budd pennaf a'i bwysigrwydd wrth reoli gwneud penderfyniadau ar ran eraill.

Dyddiadau

  • 12 Hydref 2022, 9.30am - 12.30pm
  • 7 Rhagfyr 2022, 9.30am - 12.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau