gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Benthyg iPad

iPad
 

Gallwch nawr fenthyg iPad AM DDIM o Wasanaeth Llyfrgelloedd Powys.

Mae'r iPads yn barod i'w defnyddio gyda lwfans data symudol sy'n golygu y gallwch gysylltu â'r we, hyd yn oed os nad oes gennych Wi-fi.

Yn newydd i iPads? Dim problem - fe wnawn ni ddangos i chi sut i'w ddefnyddio a byddwn yn barod i helpu unrhyw bryd dros y cyfnod benthyg - byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau!

Dyma sut mae'n gweithio:

* Rhaid bod o leiaf 18 oed.

* Bydd angen bod yn aelod o'r llyfrgell ond mae'n syml ac yn gyflym i ymuno.

* Fe wnawn ofyn am dystiolaeth o'ch enw / cyfeiriad - yn ddelfrydol dylai fod yn rhywbeth fel trwydded yrru, ond os nad ydych yn siŵr, holwch aelod staff pan fyddwch yn trefnu i'w gasglu

* Rhaid archebu iPad o flaen llaw er mwyn gallu cael popeth yn barod i chi - gallwch weld oriau agor llyfrgelloedd yma. (Nid oes iPads yn Llyfrgelloedd Cymunedol Llanfair Caereinion, Llanwrtyd na Thalgarth.)

* Pan fyddwch yn dod i'w gasglu, fe wnawn ddangos sut mae popeth yn gweithio a rhoi unrhyw help i'ch rhoi chi ar ben ffordd. Byddwn hefyd yn rhoi rhif ffôn i chi os byddwch angen mwy o help - neu gallwch gysylltu â'r llyfrgell unrhyw bryd.

* Gallwch fenthyg iPad am bedair wythnos. Cofiwch archebu o flaen llaw!

I wybod mwy, neu i archebu iPad cysylltwch â'ch llyfrgell leol, cgalwch y Lein Llyfrgell ar 01874 612394 neu e-bostio llyfrgelloedd@powys.gov.uk

Rhaid diolch i Gronfa'r Economi Gylchol, Llywodraeth Cymru am nawdd i brynu'r iPads.