gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Digwyddiadau recriwtio i swyddi gofal a chymorth

Elderly Lady with cup of tea

14 Mehefin 2022

Elderly Lady with cup of tea
Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig cyfleoedd gwaith a fydd yn helpu pobl Powys fyw'n well yn y lle o'u dewis gan wneud beth sy'n bwysig iddyn nhw.

Dewch draw un o'r digwyddiadau recriwtio ar draws y sir i wybod mwy am weithio yn ein timoedd ailalluogi.

Mae'r rhain yn gyfle i'r rhai sydd â diddordeb yn y gwaith i weld pa swyddi sydd ar gael ac i ofyn cwestiynau i'r tîm cyfeillgar.  Bydd ein staff hefyd wrth law i arwain a rhoi cyngor ar sut i lenwi ffurflen gais.

Rydym yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa gofalu i ddod draw, p'un ai'n dechrau yn eich gyrfa, â phrofiad neu'n chwilio am her newydd.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

  • Canolfan Waith, Y Drenewydd ar 22 Mehefin rhwng 2pm - 5pm 
  • Canolfan Waith Y Trallwng ar 29 Mehefin rhwng 10am - 12.30pm 

Bydd cyfle hefyd i gael sgwrs â'r timoedd Cysylltu Bywydau a Maethu ac i glywed mwy am weithio yn ein cartrefi preswyl i blant yn Aberhonddu ac Ystradgynlais.

Galwch heibio un o'r digwyddiadau recriwtio yn eich ardal chi, gallwch archebu lle nawr ar https://forms.office.com/r/fBYaeevM9n

I weld ein swyddi gwag ar hyn o bryd, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/swyddi