gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cyflwyno Caniatâd Cynllunio ar gyfer fflatiau cyngor newydd

Image of new social housing development for Newtown

16 Mehefin 2022

Image of new social housing development for Newtown
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi fod cynlluniau i adeiladu 32 o fflatiau un ystafell wely mewn tref yng ngogledd Powys wedi cael ei gymeradwyo.

Cafodd cais cynllunio ar gyfer y fflatiau ar safle hen Dŷ Robert Owen yn Y Drenewydd ei gymeradwyo gan Bwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy Cyngor Sir Powys heddiw (Dydd Iau, 16 Mehefin).

Bydd y fflatiau ynni effeithiol yn cael eu rheoli gan Dîm Tai Fforddiadwy'r cyngor. Bydd y cartrefi newydd yn cael eu perchen a'u rheoli gan y cyngor ac yn cael eu dyrannu i geisiadau ar Gofrestr Tai Cyffredin Powys.

Dywedodd y Cyng. Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Powys Decach: "Rwyf wrth fy modd fod caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer y datblygiad tai cymdeithasol mawr ei angen hwn.

"Un o flaenoriaethau'r Cabinet newydd yw mynd i'r afael â'r argyfwng dai yn y sir a gellir cyflawni hyn trwy adeiladu tai cyngor o ansawdd uchel. Fe fydd y datblygiad hwn yn Y Drenewydd yn bwysig wrth i ni edrych i ddiwallu'r flaenoriaeth hon."

Fe fydd y cyngor yn edrych i benodi contractwr trwy broses dendro ffurfiol i adeiladu'r datblygiad.