SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Y Gaer' fydd enw canolfan ddiwylliannol flaenllaw Aberhonddu

Y Gaer Foundations
29th September 2017 

Y Gaer Foundations'Y Gaer' fydd enw canolfan ddiwylliannol flaenllaw Aberhonddu yn ôl Cyngor Sir Powys. 

Mae'r gwaith ar y ganolfan yn y dref yn mynd rhagddo'n dda ac mae disgwyl iddi agor ei drysau yn y flwyddyn newydd. Bydd yn cynnwys amgueddfa wedi'i hadnewyddu, llyfrgell newydd, oriel gelf a chyfleusterau i'r gymuned. 

Yn ogystal â'i gysylltiadau â chestyll a gwrthgloddiau mae 'caer' yn golygu cadarnle neu ddinas. Dewiswyd y gair o blith nifer o gynigion drwy ymgynghori cyhoeddus a thrafodaethau manwl gyda phartneriaid a rhanddeiliaid.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Diwylliant, Rachel Powell: "Nid ar chwarae bach y mae dewis enw ar gyfer cyfleuster mor bwysig gan y bydd yn air ar lafar yn gyffredin am flynyddoedd i ddod. Dewison ni'r enw o restr fer a ddaeth i law gan y cyhoedd a mudiadau yn y dref a'r cylch sy'n cydweithio â ni. Rydym yn teimlo bod 'Y Gaer' yn enw delfrydol ar gyfer y ganolfan newydd hon.

"Hyderwn yn ddiffuant y bydd Y Gaer - Amgueddfa / Oriel Gelf / Llyfrgell yn dod yn gyrchfan bwysig yn nyfodol lles diwylliannol ac economaidd Aberhonddu. Bydd ymwelwyr â'r dref yn gweld bod y gwaith sy'n mynd rhagddo ar y cynllun yn prysuro. Bydd yn cyrraedd carreg filltir bwysig yn hwyrach y mis hwn gyda'r seremoni cau pen y mwdwl wrth osod y garreg gopa."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu