Galw ar wirfoddolwyr i weithio ar lwybrau coedtir

woodland
29 Medi 2017 

woodlandBydd gwaith gwella llwybrau mewn coedlannau uwchben llyn yng nghanolbarth Powys yn dechrau'n hwyrach yn yr hydref.

Mae'r gwaith yn rhan o brosiect yn ardal Parc y Llyn yn Llandrindod diolch i arian o Ewrop.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn grant o £126,400 i wella'r ardal a chefnogi cyfleoedd busnes yn y dyfodol yn y llecyn. Ariannwyd y grant trwy'r Undeb Ewropeaidd trwy gynllun Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.

Bydd rhan gyntaf y prosiect yn dechrau'n hwyrach yn yr hydref ar hyd llwybrau'r tir coediog uwchben y llyn. Bydd y llwybrau'n cael eu gwella trwy ail-osod grisiau a llwybrau estyllod sy'n mynd trwy'r goedlan sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Ar ôl gorffen y gwaith bydd yn haws i gerddwyr fynd am dro ar hyd y llwybrau poblogaidd hyn.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor yn gobeithio cael help llaw gan wirfoddolwyr lleol gyda'r gwaith diwygio a thrwsio.

Bydd y Cyngor yn rhoi hyfforddiant llawn i bawb sy'n gwirfoddoli ynghyd â bwts a menig diogelwch pan fyddant yn cofrestru i helpu gyda'r gwaith. Bydd nifer o gyfleoedd i wirfoddolwyr i helpu trwy'r hydref a'r gaeaf, ar ddyddiau wythnos ac ar ambell ddydd Sadwrn hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Dyma gyfle bendigedig i drigolion lleol i'n helpu i wella'r llwybrau hyn a'i gwneud yn haws o lawer o bobl fentro i'r coetir trwy'r mannau wrth ymyl y llyn. 

"Eich gwobr fydd cyd-ymfalchïo yn y gwaith a bob tro byddwch yn cerdded ar hyd y llwybrau byddwch yn cofio'ch cyfraniad i'r gymuned."

Mae £158,000 yn cael ei fuddsoddi yn y prosiect gyda £126,400 yn dod o grant gan Lywodraeth Cymru. Bydd y gweddill yn dod o wasanaeth adfywio'r cyngor ac arian cyfatebol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect ac estyn help llaw, cysylltwch â Gwasanaethau Cefn Gwlad Powys drwy anfon e-bost i rightsofway@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu