Amgueddfa a Llyfrgell Llanidloes yn ennill statws atyniad ymwelwyr

Image of a lady holding some books
29 Medi2017 

Image of a lady holding some booksGall ymwelwyr â llyfrgell ac amgueddfa yng Ngogledd Powys fod yn sicr o ymweliad o safon ar ôl iddynt dderbyn gwobr gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llyfrgell ac Amgueddfa Llanidloes wedi cyflawni rhagoriaeth Atyniad o Safon ar ôl i Adran Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru eu hasesu yn yr haf.

Mae'r statws hwn yn parhau gwobrau blaenorol yr amgueddfa.

Bu newid mawr fisoedd cyn yr asesiad wrth i'r llyfrgell symud i neuadd y dref a rhannu lle ochr yn ochr â chasgliad yr amgueddfa. Y nod oedd cynnig y ddau wasanaeth mewn modd cynaliadwy ar y cyd â Chyngor Tref Llanidloes.

Nawr gall ymwelwyr â'r llyfrgell a'r amgueddfa gael blas ar y gorau o ddau fyd, gan ddysgu am dreftadaeth leol wrth ddewis eu llyfrau. Cânt ddod i amser stori plant, defnyddio'r cyfrifiaduron a'r DiWifr a defnyddio gwasanaethau'r cyngor.

Dywedodd Eva Bredsdorff, Uwch Guradur Amgueddfeydd y Cyngor: "Fel gyda llawer o gynghorau eraill ym Mhrydain, bu'n rhaid i ni edrych ar ddulliau newydd a dyfeisgar wrth geisio cadw gwasanaethau.

"Roedd llyfrgell ac amgueddfa Llanidloes dan fygythiad ond mae perthynas gweithiol da rhwng y cyngor a Chyngor y Dref wedi sicrhau dyfodol y ddau wasanaeth. Symudon ni'r llyfrgell i mewn i'r amgueddfa yn neuadd y dref a chynnwys arddangosfeydd yr amgueddfa o amgylch y cypyrddau a'r silffoedd llyfrau. Trwy hyn rydym wedi creu canolfan gyffrous sy'n cyfuno gorau'r ddau le."

Cafodd yr amgueddfa 67 y cant ar ei gradd atyniad ymwelwyr. Gwnaed argymhellion dilynol i'w gweithredu cyn cael ei hasesu nesaf ond bydd rhain yn ddigon hawdd eu cyflawni.

Roedd yr asesiad hefyd yn amlygu gwasanaeth cwsmer yr oedd staff y llyfrgell yn ei gynnig. Helpodd Sandra Jones a Melanie Taylor i sgorio 80 y cant am eu harweiniad, eu gwybodaeth, a'r modd yr oeddynt yn gofalu am gwsmeriaid yn gyffredinol.

Hefyd daeth yn amlwg bod yr amgueddfa yn cyflwyno ac arddangos ei chasgliad mewn dulliau effeithiol. Dywedodd yr aseswyr: "Mae'r amgueddfa fach a hynod hon yn adrodd stori Llanidloes a'i hanes diddorol mewn modd trawiadol." Hefyd dywedon nhw: "Bellach mae'r amgueddfa'n rhannu lle â llyfrgell y dref, gyda'r ddau yn elwa ar ei gilydd yn dda."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Diwylliant: "Hoffwn longyfarch Eva am lwyddo i gael y gydnabyddiaeth hon, mae hi a'r staff yn llawn haeddu'r wobr.

"Hefyd hoffwn ddiolch i staff y llyfrgell a Chyngor Tref Llanidloes am eu gwaith caled. Maent wedi cydweithio'n llwyddiannus i sicrhau bod y fenter gymunedol ar y cyd hon yn llwyddiant ysgubol.

"Er bod y llyfrgell a'r amgueddfa'n rhannu'r un un lle, mae'r aseswyr wedi sylwi ar y ffaith bod y naill yn manteisio ar y llall, a dyna oedd ein nod ni."

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa a Llyfrgell Llanidloes ewch i: www.powys.gov.uk/en/arts-museums-and-culture/www.powys.gov.uk/llyfrgell
neu www.llanidloes.com/llanidloestowncouncil/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu