gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithgareddau chwaraeon am ddim i blant Powys

Children playing outdoors

29 Mehefin 2022

Children playing outdoors
Gwahoddir plant o bob cwr o Bowys i fynychu gweithgareddau chwaraeon am ddim yr haf hwn.

Mae Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â Freedom, wedi trefnu sesiynau gweithgareddau chwaraeon am ddim mewn naw lleoliad gwahanol ar draws y sir. Mae'r sesiynau hyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 6 a 12 oed led led Powys yn rhan o brosiect Gwaith Chwarae yn ystod y Gwyliau a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cyng. Susan McNicolas a Cyng. Sandra Davies, Aelodau Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: "Rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu darparu gweithgareddau gwyliau dros yr haf i blant ym mhob cwr o'r sir, diolch i arian oddi wrth Lywodraeth Cymru. Bydd y sesiynau hyn yn cynnig cyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr yn yr awyr agored ac i wneud ffrindiau newydd ar yr un pryd!"

Bydd lleoedd yn brin felly rhaid i rieni gadw lle i'w plentyn ar-lein.

Bydd ceisiadau yn agor ar ddydd Gwener 8 Gorffennaf ymlaen ar gyfer y 5 wythnos o'r gwyliau haf. Er mwyn i'ch plentyn fynychu, rhaid i chi archebu lle ar-lein erbyn dydd Mercher 12 canol dydd ar gyfer sesiynau'r wythnosau canlynol.

Bydd teuluoedd yn cael eu hysbysu am leoedd sydd wedi'u cadarnhau wythnos o flaen llaw ar gyfer gweithgareddau a gynhelir yr wythnos ganlynol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar holiday.activities@powys.gov.uk.

I archebu lle i'ch plentyn ac am ragor o wybodaeth, edrychwch ar https://cy.powys.gov.uk/article/11298/Gwyliau-Gwaith-Chwarae-Sesiynau-Haf-gyda-Freedom-Leisure