gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Rhagair

Mae hon yn foment hanesyddol i'r sir. Gwelodd yr etholiadau ym mis Mai newid enfawr i gyfansoddiad Cyngor Sir Powys ar ôl i'r etholwyr ddangos awydd am newid.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu beth fydd ein gweledigaeth, ein haddewidion, ein blaenoriaethau a'n canlyniadau dymunol.

Mae ein cytundeb partneriaeth blaengar hefyd yn darparu sylfaen gadarn sy'n adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys.

Rwy'n gyffro i dros yr heriau sydd o'n blaenau a thros ddechrau cyflawni ar gyfer pobl Powys.

Y Cynghorydd James Gibson-Watt
Arweinydd
Cyngor Sir Powys

 

Rwy'n falch iawn y bydd y ddwy blaid yn gweithio gyda'i gilydd i greu consensws a chytundeb o amgylch gweledigaeth rydym yn ei rhannu ar gyfer y dyfodol lle mae ein cymunedau'n ffynnu a'r Cyngor yn gweithio dros deuluoedd ledled Powys.

Rydym am adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys ac mae ein cytundeb partneriaeth blaengar yn nodi map ffordd i'r hyn yr ydym am ei gyflawni.

Mae'r her yn enfawr, ond yr ydym yn barod i wasanaethu.

Y Cynghorydd Matthew Dorrance
Dirprwy Arweinydd