gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Ein Haddewidion

Yn ystod yr etholiad gwnaethom addo cefnogi trigolion Powys drwy:

  • Gefnogi pobl sy'n agored i niwed
  • Mynd i'r Afael â'r Argyfwng Tai
  • Rhedeg Cyngor agored a democrataidd
  • Mynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd/gwneud Powys yn "Galon Werdd Cymru"
  • Adeiladu Cymunedau cryf a llewyrchus/Cynllun Adfywio Canol Tref
  • Cymryd camau i helpu'r argyfwng costau byw
  • Cymunedau cysylltiedig
  • Powys fwy diogel a glanach
  • Tai Gwell, gofal gwell ac ysgolion gwell