gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Ein Blaenoriaethau

Er mwyn sicrhau ein bod yn glir sut rydym yn treulio ein hymdrechion, ein hamser, a'n harian, rydym wedi pennu'r blaenoriaethau strategol hyn:

  • Tlodi - Mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, tlodi a'r argyfwng tai
  • Pobl Ifanc - Sicrhau'r dechrau gorau mewn bywyd i bobl ifanc
  • Cymorth - Cefnogi Pobl sy'n Agored i Niwed
  • Hinsawdd - Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth
  • Ffyniant - Datblygu trefi a phentrefi llewyrchus
  • Cymunedau - Cymunedau cysylltiedig
  • Democratiaeth - Rhedeg Cyngor agored a democrataidd

Bydd 2 faes yn ymdrin â'r rhain:

  • Pobl - cefnogi pobl i fyw'n dda
  • Lle - adeiladu cymunedau cryfach, unedig