gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Canlyniadau

Credwn y bydd blaenoriaethau yn gwneud gwahaniaeth i bobl:

  • Bydd pobl Powys yn cael eu cefnogi i ddechrau'n dda, i fyw'n dda ac i heneiddio'n dda
  • Bydd pobl Powys yn byw mewn cymunedau agored, ffyniannus a gwydn