1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yn agor yr wythnos hon

Image cynrychioli Canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yn agor yr wythnos hon

2 Hydref 2017

RecyclingMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd cyfleuster newydd a fydd yn caniatáu i drigolion ailgylchu eitemau o'u cartrefi yn agor yn Llandrindod yr wythnos hon.

Bydd y ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yn agor ar Ffordd Waterloo, ddydd Mercher, 4 Hydref.

Mae'r cyngor wedi bod yn uwchraddio'r safle ailgylchu cymunedol poblogaidd dros y misoedd diwethaf i greu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref. Mae'r ganolfan newydd wedi'i lleoli'n ganolog i wasanaethu canolbarth Powys a bydd yn cynorthwyo'r cyngor i gwrdd â'i dargedau ailgylchu yn y dyfodol a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y ganolfan newydd ar agor pum niwrnod yr wythnos a bydd trigolion yn gallu ailgylchu ystod eang o eitemau o'r cartref.  Oriau agor y Ganolfan fydd:

• Dydd Mercher - 9am-5pm
• Dydd Iau - 9am-5pm
• Dydd Gwener - 9am-5pm
• Dydd Sadwrn - 10am-4pm
• Dydd Sul - 10am-4pm

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet am faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae cael safle ailgylchu bwrpasol yng nghanol Powys yn hanfodol ar gyfer darpariaeth hirdymor y gwasanaeth canolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref ac i sicrhau bod y targedau statudol heriol ar gyfer ailgylchu yn cael eu diwallu.

"Bydd y ganolfan nid yn unig yn safle diogel ac wedi'i rheoli, ond bydd deiliaid eiddo yn gallu dod ag ystod eang o ddeunyddiau i'w hailgylchu pan fydd y ganolfan yn agor yr wythnos hon."

Bydd angen i ddeiliaid eiddo sydd am ddefnyddio cerbydau masnachol i ddod a'u gwastraff ac ailgylchu o'r cartref i'r ganolfan wneud cais am drwyddedau cerbydau masnachol a threlar (CVT) oddi wrth y cyngor a gallant wneud hynny trwy fynd i customer.powys.gov.uk/cvt

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu