Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yn agor yr wythnos hon

Recycling Image

2 Hydref 2017

RecyclingMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd cyfleuster newydd a fydd yn caniatáu i drigolion ailgylchu eitemau o'u cartrefi yn agor yn Llandrindod yr wythnos hon.

Bydd y ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yn agor ar Ffordd Waterloo, ddydd Mercher, 4 Hydref.

Mae'r cyngor wedi bod yn uwchraddio'r safle ailgylchu cymunedol poblogaidd dros y misoedd diwethaf i greu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref. Mae'r ganolfan newydd wedi'i lleoli'n ganolog i wasanaethu canolbarth Powys a bydd yn cynorthwyo'r cyngor i gwrdd â'i dargedau ailgylchu yn y dyfodol a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y ganolfan newydd ar agor pum niwrnod yr wythnos a bydd trigolion yn gallu ailgylchu ystod eang o eitemau o'r cartref.  Oriau agor y Ganolfan fydd:

• Dydd Mercher - 9am-5pm
• Dydd Iau - 9am-5pm
• Dydd Gwener - 9am-5pm
• Dydd Sadwrn - 10am-4pm
• Dydd Sul - 10am-4pm

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet am faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae cael safle ailgylchu bwrpasol yng nghanol Powys yn hanfodol ar gyfer darpariaeth hirdymor y gwasanaeth canolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref ac i sicrhau bod y targedau statudol heriol ar gyfer ailgylchu yn cael eu diwallu.

"Bydd y ganolfan nid yn unig yn safle diogel ac wedi'i rheoli, ond bydd deiliaid eiddo yn gallu dod ag ystod eang o ddeunyddiau i'w hailgylchu pan fydd y ganolfan yn agor yr wythnos hon."

Bydd angen i ddeiliaid eiddo sydd am ddefnyddio cerbydau masnachol i ddod a'u gwastraff ac ailgylchu o'r cartref i'r ganolfan wneud cais am drwyddedau cerbydau masnachol a threlar (CVT) oddi wrth y cyngor a gallant wneud hynny trwy fynd i customer.powys.gov.uk/cvt

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu