gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb o Ein Gweledigaeth i Bowys

Cwrdd ag Aelodau O'n Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys saith o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru a phedwar aelod Llafur Cymru ar ôl i'r ddwy blaid ddod i gytundeb partneriaeth blaengar.

Dyma aelodau'r Cabinet newydd:

 

Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Agored a Thryloyw: Y Cynghorydd James Gibson-Watt

Cyfeiriad e-bost: cllr.james.gibson-watt@powys.gov.uk

 

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Bowys Decach: Y Cynghorydd Matthew Dorrance

Cyfeiriad e-bost: cllr.matthew.dorrance@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Fwy Llewyrchus: Y Cynghorydd David Selby

Cyfeiriad e-bost: cllr.david.selby@powys.gov.uk

 

Yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Thrawsnewid Corfforaethol: Y Cynghorydd David Thomas

Cyfeiriad e-bost: cllr.david.thomas@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Ofalgar: Y Cynghorydd Sian Cox

Cyfeiriad e-bost: cllr.sian.cox@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Fwy Diogel: Y Cynghorydd Richard Church

Cyfeiriad e-bost: cllr.richard.church@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys sy'n Dysgu: Y Cynghorydd Pete Roberts

Cyfeiriad e-bost: cllr.pete.roberts@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Wyrddach: Y Cynghorydd Jackie Charlton

Cyfeiriad e-bost: cllr.jackie.charlton@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Genedlaethau'r Dyfodol: Y Cynghorydd Susan McNicholas / Y Cynghorydd Sandra Davies (rhannu swydd)

Cyfeiriadau e-bost: cllr.susan.mcnicholas@powys.gov.uk / cllr.sandra.davies@powys.gov.uk

 

Aelod Cabinet dros Bowys Gysylltiedig: Y Cynghorydd Jake Berriman

Cyfeiriad e-bost: cllr.jake.berriman@powys.gov.uk