Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Digwyddiad 'Make Noise Wales' yn dod i Dalgarth

make noise
2 Hydref 2017 

make noiseBydd un o'r prosiectau cerddoriaeth ac ailgylchu mwyaf gwreiddiol y Deyrnas Unedig yn dod i Bowys am y tro cyntaf fis hwn.

Bydd Make Noise Wales yn cael ei gynnal yn y Tabernacl, Talgarth ddydd Sadwrn, 14 Hydref 2017. Digwyddiad cerddorol arloesol yw hwn sydd am ddim ond i bobl ddod â rhywbeth trydanol i'w ailgylchu.

Y prif fand yn y digwyddiad fydd Sweet Baboo a byddan nhw'n cael eu cefnogi gan Boy Azooga. Rhaid i'r bobl sy'n mynd i'r parti ddod â rhywbeth i'w roi wrth y drws fel ffôn symudol sydd wedi malu, sychwr gwallt neu liniadur - unrhyw beth gyda phlwg neu fatri.

Mae'r digwyddiad yn un o bedwar sy'n digwydd fel rhan o Make Noise Wales 2017. Llwyddodd y Cyngor i'w ddenu drwy gytundeb ailgylchu Cyfarpar Trydanol a Gwastraff Electronig gydag ERP UK, cwmni sy'n darparu i naw awdurdod lleol gan gynnwys Powys. Mae'r cytundeb hwn yn rhan o brosiect ar y cyd â Grwp Rheoli Gwastraff De Cymru sy'n cael ei gyd-drefnu gan Resource Efficiency Wales Ltd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Yn aml iawn mae pobl yn rhoi llawer o bethau trydanol sydd wedi eu torri yn y bin. Ond gallan nhw fod wedi eu hailgylchu mewn banciau Cyfarpar Trydanol a Gwastraff Electronig ar safleoedd ailgylchu cymunedol. Fel arall maen nhw'n gallu mynd â nhw i'n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref.

"Ond os ydych am fod yn rhan o'r digwyddiad cerddorol unigryw hwn, dewch â rhywbeth trydanol sy'n llai na microdon gyda phlwg neu fatri. Wedyn, byddwch yn cael mynd i mewn i gyngerdd Make Noise Wales yn Nhalgarth am ddim. Mae croeso i chi ddod â mwy nag un peth i'w ailgylchu hefyd."

Am ragor o wybodaeth, ewch www.resourceefficiencywales.co.uk/events.html

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu