Dangos Drama am Y Rhyfel Byd Cyntaf yn Ystradgynlais

chalkboard
2 Hydref 2017 

chalkboardBydd drama sy'n darlunio stori heb ei hadrodd o filwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei harddangos am ddim yn Ystradgynlais ym mis Tachwedd.

Bydd 'Between the Crosses' yn cael ei pherfformio gan Gwmni Theatr The Flying Bridge yn y Neuadd Les yn Ystradgynlais ddydd Gwener, 17 Tachwedd 2017 am 7.30pm. Bydd y perfformiad am ddim diolch i arian o Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys.

Mae'r ddrama yn adrodd hanes Edgar Huggins, milwr yn Y Rhyfel Byd Cyntaf ac un o'r Milwyr Troed olaf y Durham Light Infantry sy'n fyw. Mae'n siarad â'i or-nai William o'r bedd mewn cyfweliad wedi'i recordio.

Mae'r stori'n sôn am sut roedd ef wedi listio o achos ei fod â'i fryd ar weithio gyda cheffylau, ond yn lle hyn mae'n cael ei hun ar flaen y gad. Mae'n disgrifio Ypres a'r Somme mewn modd gonest, heb flewyn ar dafod ond yn y pen draw mae'n dewis dweud dim wrth neb.

Disgrifiwyd y ddrama fel 'y wers hanes orau na chawson ni mohoni, perfformiad o barch a bytholrwydd urddasol,' gan Wales Arts Review.

Dywedodd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Nod Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys yw dangos ein parch tuag at y bobl leol a adawodd Powys i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ac yn arbennig i goffáu'r rhai na ddaeth yn eu holau.

"Pleser o'r mwyaf yw medru dod â'r ddrama hon i Bowys sy'n rhoi adroddiad byw o'r arswyd yr oedd un milwr yn ei weld a'i brofi yn ystod y Rhyfel Mawr."

Mae'r Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Sir Powys yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe'i hariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall y Prosiect roi grantiau hyd at £5,000 i atgyweirio, adnewyddu neu gynnal meini coffa rhyfel yn y sir. Mae unrhyw fath o gofeb y Rhyfel Byd Cyntaf yn gymwys gan gynnwys: croesau, obelisgau, gwydr lliw, byrddau, placiau, cerfluniau neu neuaddau coffa.

Mae gwneud cais am arian yn gyflym a hawdd. Hefyd mae'r prosiect yn gallu rhoi arian i wella lleoliadau sy'n coffáu'r rhyfel a'r mannau o'u hamgylch megis ffensys, rheiliau neu oleuadau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys drwy e-bost warmemorials@powys.gov.uk neu drwy ffonio 07973 973 687.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu