Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Arweinydd y Cyngor yn Llongyfarch Gwyl y Dyn Gwyrdd

green man
3rd October 2017 

green manMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi llongyfarch Gwyl y Dyn Gwyrdd ar ôl iddi gael ei dewis fel gwyl orau'r haf mewn pleidlais gan wrandawyr BBC 6 Music.

A hithau yn ei phymthegfed flwyddyn, mae'r Dyn Gwyrdd yn wyl pedwar diwrnod sy'n cael ei chynnal ger Crughywel bob mis Awst. Mae'n croesawu 20,000 o ymwelwyr bob dydd ac yn gwerthu allan ymhell o flaen llaw bob blwyddyn. Mae'n denu bandiau a chantorion uchel eu parch, yr ymchwil wyddoniaeth ddiweddaraf a chelfyddydau amrywiol i'r ardal. Cafodd Y Dyn Gwyrdd ei henwebu fel yr wyl orau eleni gan wrandawyr sioe Steve Lamacq.

Roedd y gantores PJ Harvey a enillodd gwobr Mercury, a'r canwr a chyfansoddwr Ryan Adams ymysg prif gantorion yr wyl dros yr haf.

Mae'r Cynghorydd Rosmarie Harris wedi canmol y tîm a drefnodd yr wyl: "Rwyf wrth fy modd o weld bod y Dyn Gwyrdd wedi ennill y gydnabyddiaeth hon. Mae pawb sy'n mynd yn mwynhau'n arw a chael amser difyr dros ben. Mae'n atgoffa pobl pa mor hardd yw Powys a Bannau Brycheiniog."

"Gyda hyn mewn golwg, hoffwn ddweud diolch o galon wrth y trefnydd Fiona Stewart a'i thîm. Maen nhw wedi bod wrthi'n galed i sicrhau bod yr wyl yn rhedeg yn rhwydd ac mae'n amlwg bod gwrandawyr BBC 6 Music yn cydnabod hyn."

Dywedodd Perchennog a Rheolwraig Cyfarwyddwraig Gwyl y Dyn Gwyrdd, Fiona Stewart: "Braint yw cael y wobr hon gan wrandawyr BBC 6 Music, rydyn ni i gyd wrth ein bodd. Mae'r Dyn Gwyrdd yn wyl annibynnol sy'n cael ei rhedeg gan fusnes bach ym Mhowys. Gobeithio bod ein llwyddiant yn ddathliad o harddwch arbennig y fro ac yn brawf o ysbryd cynnes, croesawgar ac annibynnol y bobl sy'n byw yma."

"Hoffwn ddiolch i'r Cynghorydd Rosemarie Harris am ei geiriau caredig a phobl wych Powys am eu cefnogaeth. Maen nhw werth y byd."

Mae Gwyl y Dyn Gwyrdd hefyd wedi ennill gwobr Gwyl Maint Canolig Gorau'r Deyrnas Unedig, Gwyl Lawr Gwlad Orau'r DU, Gwyl Orau'r DU, ynghyd â gwobrau dylunio a Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru. Hefyd mae Fiona Stewart wedi ennill Gwobr Cyfraniad Rhagorol i Wyliau'r Deyrnas Unedig.

Mae Powys hefyd yn cynnal digwyddiadau eraill sy'n fawr eu bri'n rhyngwladol, fel Gwyl Lenyddiaeth y Gelli, Y Sioe Fawr a Gwyl Gomedi Machynlleth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu