Wythnos Ddarganfod y Llyfrgelloedd Powys

books
3 Hydref 2017 

booksMae trigolion Powys yn cael eu gwahodd i fynd i mewn i'w llyfrgell leol a darganfod rhywbeth newydd fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell sy'n rhedeg rhwng 9 a 14 Hydref.

Oherwydd pwysau ar y gyllideb, mae nifer o lyfrgelloedd cangen llai ym Mhowys wedi gorfod ail-leoli mewn adeiladau a rennir neu yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned neu ysgolion ac mae rhai yn cael eu cynnal gan wirfoddolwyr parod.  Lluniwyd grwpiau Cyfeillion y Llyfrgell a phartneriaethau ar y cyd a thrwy lawer o waith caled llwyddwyd i gadw pob un o'r 18 cangen ar agor hyd yma ac mae'r gwasanaeth yn awyddus i wahodd pobl i edrych ar fentrau newydd a'r hyn sydd ganddynt i'w gynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae ein llyfrgelloedd yn asedau cymunedol sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr ac mae'r gwasanaeth wedi gweithio'n ddiflino gyda grwpiau â diddordeb a thrigolion dros y flwyddyn ddiwethaf i'w cadw'n agored.  Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, hoffem wahodd pobl - yn enwedig y rheini sydd heb fentro i mewn i'w cangen leol yn ystod y misoedd diwethaf - i edrych eto ar yr hyn sydd gan eu llyfrgell leol i'w gynnig.

"Ar draws ein llyfrgelloedd mae yna rywbeth i bawb o Lego a chlybiau codio cyfrifiaduron i blant, gwersi ar ddefnyddio apiau a'r rhyngrwyd, llyfrau sain, grwpiau barddoniaeth a darllen, sesiynau galw heibio sy'n helpu pobl i fynd i'r afael â lles meddyliol a materion iechyd megis rhoi'r gorau i ysmygu, clybiau gwau a mynediad am ddim i wefannau ymchwil a hel llinach a'r prawf theori gyrru hefyd."

Bydd manylion yr holl ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar dudalennau Facebook corfforaethol y Cyngor a'r llyfrgelloedd cangen yn ystod yr wythnos. Gellir dod o hyd i'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal mewn Llyfrgelloedd sy'n agos atoch chi yn ystod wythnos y Llyfrgell yn www.powys.gov.uk/llyfrgelloedd a chliciwch ar y ddolen 'dod o hyd i'ch llyfrgell agosaf'.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu