NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Gwahoddiad bore coffi i wirfoddolwyr Tref-y-clawdd

Knighton
4 Hydref 2017 

KnightonMae trigolion Tref-y-clawdd a allai fod â diddordeb mewn bod yn wirfoddolwyr yn y ganolfan gymunedol a'r llyfrgell newydd pan fydd yn agor ei drysau ar ddechrau mis Rhagfyr yn cael eu gwahodd i ddod i fore coffi yn y ganolfan gymunedol ar ddydd Iau 19 Hydref i gofrestru eu diddordeb a darganfod mwy am y rôl.

Ym mis Mai eleni, cafodd y Pwyllgor wybod bod ei gais am £120k i Raglen Datblygu Cyfalaf Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r llyfrgell yn y ganolfan gymunedol wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd y bore coffi yn cael ei gynnal rhwng 10am - 12 canol dydd a bydd croeso i wirfoddolwyr presennol a newydd i fynychu'r sesiwn.

Meddai Karen Plant, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch: "Nawr bod y cam olaf ar waith, mae'r llyfrgell yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ymestyn yr amseroedd agor a datblygu ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau."

Meddai'r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Rydw i mor falch o weld bod y cynlluniau i adleoli'r llyfrgell i'r ganolfan gymunedol yn cael eu gwireddu o'r diwedd. Bydd Canolfan Gymunedol a Llyfrgell Tref-y-clawdd ar ei newydd wedd yn cynnig canolfan gymunedol i drigolion y gallant ymfalchïo ynddi.

"Hoffwn longyfarch y pwyllgor rheoli am eu holl waith caled wrth gyflwyno ceisiadau am grantiau a chydweithio gyda chyngor y dref, ac yn bwysicaf oll, y gymuned wrth gyrraedd y cam hwn - maen nhw wedi dangos gwir ymrwymiad tuag at weithio mewn partneriaeth, a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt. "

Gall unrhyw un sy'n methu mynychu'r bore coffi galw heibio'r llyfrgell neu ganolfan gymunedol bresennol neu anfon e-bost at knightoncomm@gmail.com neu knighton.library@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu