gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Diogelu Oedolion mewn Perygl o Niwed

Darperir gan Keith Jones JMG Training & Consultancy

Mae'r hyfforddiant Diogelu Oedolion mewn Perygl o Niwed ar gyfer achosion diogelu cymhleth a bydd yn cynnwys cyfraith achosion diweddar.

Nodau

Mae'r cwrs yma ar gyfer uwch ymarferwyr sy'n rheoli ac yn cefnogi oedolion mewn perygl o niwed. 

Amcanion 

Dysgu defnyddio'r gyfraith mewn perthynas â diogelu oedolion, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 Cymru, Deddf Hawliau Dynol, Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu wrth Amddifadu Rhyddid.

Bydd yn cynnwys diweddariad ar gyfraith achosion diweddar mewn perthynas â diogelu oedolion mewn perygl, sy'n berthnasol yng Nghymru.

Deall awdurdodaeth briodol o ran achosion sy'n mynd gerbron yr Uchel Lys i ddiogelu'r unigolyn mewn perygl.

 

Dyddiadau: 

  • 8 Medi 2022, 1pm - 4pm
  • 11 Hydref 2022, 9.30am - 12.30pm
  • 3 Tachwedd 2022, 1pm - 4pm
  • 1 Rhagfyr 2022, 9.30am - 12.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau