Peiriannau talu ac arddangos i'w diweddaru

ticket machine
4 Hydref 2017 

ticket machineDywedodd Cyngor Sir Powys fod y peiriannau tocynnau ym meysydd parcio talu ac arddangos y cyngor yn cael eu diweddaru ac na fyddant yn gallu derbyn yr hen ddarn £1.

Mae'r cyngor wedi dechrau'r gwaith i ddiweddaru'r 55 peiriant talu ac arddangos cyn y bydd y darn £1 yn cael ei dynnu'n ôl o fewn y pythefnos nesaf.

Bydd yr hen ddarn £1 yn gorffen bod yn arian cyfreithlon o hanner nos, nos Sul 15 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Bydd yr hen ddarn £1 yn gorffen bod yn arian cyfreithlon yn fuan iawn felly bydd ein swyddogion parcio'n diweddaru'r peiriannau tocynnau i wrthod derbyn y darn hwn.

"Erbyn diwedd yr wythnos, byddwn wedi diweddaru pob peiriant tocynnau felly mae'n bwysig fod gan bawb sy'n defnyddio ein meysydd parcio ac arddangos yr arian iawn wrth fynd i brynu tocyn.  Mae'n bwysig hefyd eu bod yn prynu'r tocyn iawn ar gyfer yr amser y byddan nhw'n parcio yno."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu