Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyngor yn croesawu rali o fri yn ôl i Bowys

rally
4 Hydref 2017 

rallyMae rali byd enwog yn dychwelyd i Bowys y mis yma gyda'r sir yn croesawu nifer o gymalau yn rownd gynderfynol Pencampwriaeth Rali'r Byd FIA eleni.

Mae Rali Cymru GB Dayinsure yn dychwelyd i Bowys rhwng 26 - 29 Hydref gyda chymalau'n cael eu cynnal ger Llanfyllin, Llanidloes a Machynlleth.

Mae Sébastien Ogier, sydd wedi ennill y bencampwriaeth pedair gwaith a phencampwr cyfredol y byd, ar y blaen o drwch blewyn ar hyn o bryd yn y bencampwriaeth eleni ac mae ar drothwy creu hanes gan nad oes unrhyw yrrwr arall wedi llwyddo i ennill Rali GB pum gwaith.

Bydd rownd gynderfynol 2017 y Rali yn cael ei ymladd dros 20 Cymal Arbennig dros 180 o filltiroedd (300 cilomedr).

Mae'r cyffro cyflym yn dod i Bowys bore Gwener gan ddechrau ar dir sy'n gyfarwydd i Rali Cymru GB ger Llanidloes yn cynnwys gyrru dwywaith trwy'r cymalau yn Hafren, Sweet Lamb a Myherin.

Rhwng y gyrru dwbl y diwrnod hwnnw, bydd y Drenewydd yn croesawu'r ceir sy'n cystadlu yn Rally GB Cymru. Bydd y Strydoedd Llydan a Hafren yng nghanol y dref ar gau i draffig ac yn cael eu cadw'n benodol ar gyfer y ceir rali.  Bydd y rhain yn dechrau cyrraedd ychydig ar ôl 1pm a byddant yn rhoi cyfle gwych i'r gwylwyr i gael golwg agos dros y ceir mwdlyd.

Yna, ddydd Sadwrn, bydd y cyffro'n ailgychwyn gyda'r darnau a fydd yn cael eu gyrru dwywaith yn y Dyfi ger Machynlleth a'r Ddyfnant ger Llanfyllin.

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym wrth ein bodd bod Rali Cymru GB Dayinsure unwaith eto yn dod â chymalau i'n sir unwaith eto. Mae'r ardal yn bendant yn dda i ralio gan fod gennym y coedwigoedd, y mynyddoedd a'r golygfeydd godidog.

"Rydym yn ffodus iawn i gael y digwyddiad pwysig hwn ym Mhowys, sy'n bwysig iawn i'n heconomi. Mae Rali GB Cymru Dayinsure yn dod â chymaint o fanteision i'r ardal ac rydym wrth ein bodd y bydd y digwyddiad cyffrous hwn yn ôl yn ein sir yn ddiweddarach y mis hwn."

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad ewch ar-lein yn walesrallygb.com neu www.facebook.com/walesrallygb. Gallwch hefyd eu dilyn ar Twitter @WalesRallyGB

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu