Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Problemau baw cwn yn arwain at fethu torri'r borfa mewn mynwent

graveyard
4 Hydref 2017 

graveyardYn ôl y cyngor sir, bu'n rhaid gohirio torri'r borfa mewn mynwent yng nghanol Powys gan nad yw perchnogion cwn wedi glanhau ar ôl eu cwn.

Mae'r Hen Fynwent yn Nhref-y-clawdd yn cael problemau gyda chwn yn baeddu yno, sy'n golygu bod contractwyr sy'n torri'r borfa ar ran Cyngor Sir Powys wedi gwrthod gwneud y gwaith tan iddo gael ei glirio.

Mae Tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor yn annog perchnogion cwn i glirio ar ôl eu hanifeiliaid os ydyn nhw'n cerdded trwy'r fynwent.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae'n annerbyniol fod rhai perchnogion cwn yn gadael iddynt faeddu yn y fynwent ac yna'n methu glanhau ar eu hôl.

"Nid yn unig y mae'n annymunol, ond mae'r gwaith o dorri'r borfa wedi'i ohirio gan fod ein contractwyr yn gwrthod ei dorri tan i'r llanast gael ei glirio.

"Byddai wedi costio dros £180 i'r cyngor glirio'r llanast ond mae aelod o'r cyhoedd wedi gwirfoddoli i glirio'r baw y tro hwn, ac rwy am ddiolch iddynt am wneud hynny.  Ond nid yw'n deg eu bod yn gorfod gwneud hyn oherwydd ymddygiad rhai perchnogion cwn anghyfrifol.

"Os oes unrhyw un yn y fynwent yn gweld rhywun yn gadael i'r cwn faeddu ac yn methu ei glirio ar eu hôl, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ymchwilio a chymryd camau priodol.

"Rydym yn bwriadu codi arwyddion o gwmpas y fynwent yn atgoffa perchnogion cwn o'u cyfrifoldebau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu