gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

4.Pryd fyddai'r polisi hwn yn cael ei ddefnyddio?

3.1        Mae'r polisi hwn yn bennaf berthnasol i:

  • Iechyd a lles anifeiliaid
  • Diogelwch bwyd
  • Safonau bwyd
  • Iechyd a diogelwch
  • Masnachu teg
  • Trwyddedu
  • Diogelwch cynhyrchion
  • Rheoli llygredd
  • Clefydau heintus

3.2        Mewn rhai achosion, rydym wedi datblygu polisïau gorfodaeth penodol i faes, yn rhoi gwybodaeth fanwl am sut a phryd y bydd y meysydd gwaith hyn yn cymryd camau gorfodi penodol.  Mae'r polisi canlynol gennym:

 

Atodiad 1 - Polisi Enillion Troseddu

Os bydd unrhyw wrthdaro'n codi rhwng y polisi hwn a'r dogfennau penodol i faes hynny, y Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth cyffredinol hwn fydd yn cael blaenoriaeth.