gwelededd ddewislen symudol Toggle

Llyfrau cydymdeimlad ar gyfer y Frenhines ar agor ym Mhowys

Image of book of condolences for Her Majesty, The Queen

9 Medi 2022

Image of book of condolences for Her Majesty, The Queen
Mae llyfrau cydymdeimlad ar agor ym Mhowys fel y gall pobl dalu teyrnged i'w Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II, y cyhoeddwyd ei marwolaeth i'r genedl neithiwr.

Mae'r rhain yn rhoi cyfle i drigolion Powys dalu teyrnged i'r Frenhines a rhannu eu meddyliau, eu teimladau a'u hatgofion am ei theyrnasiad 70 mlynedd.

Mae llyfrau cydymdeimlad ar agor yn y lleoliadau canlynol:

 • Y Gaer, Heol Morgannwg, Aberhonddu,LD3 7DW
 • Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
 • Llyfrgell Y Drenewydd, Park Lane, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EJ

Bydd y llyfr cydymdeimlad yn Neuadd y Sir yn Llandrindod ar agor rhwng 9am i 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac yn parhau ar agor tan 4:30pm ar y diwrnod yn dilyn yr angladd.

Mae'r cyngor wedi ymestyn yr oriau agor yn Llyfrgell y Gaer a Llyfrgell y Drenewydd tra bod y llyfr cydymdeimlad ar agor.  Yr amseroedd agor yw:

Y Gaer:

 • Dydd Llun: 9:30am i 5pm
 • Dydd Mawrth: 9.30am i 6.30pm
 • Dydd Mercher: 9.30am i 6.30pm
 • Dydd Iau: 9.30am i 6.30pm
 • Dydd Gwener: 9:30am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 10am i 4:30pm
 • Dydd Sul: 10am i 4:30pm

Llyfrgell y Drenewydd

 • Dydd Llun: 9am i 6.30pm
 • Dydd Mawrth: 9am i 6:30pm
 • Dydd Mercher: 9am i 4:30pm
 • Dydd Iau: 9am i 6:30pm
 • Dydd Gwener: 8am i 4:30pm
 • Dydd Sadwrn: 9:30am i 4:30pm
 • Dydd Sul: 10am i 4:30pm

Bydd y llyfrau cydymdeimlad yn parhau ar agor yn Llyfrgell y Gaer a'r Drenewydd tan 4:30pm ar y diwrnod yn dilyn yr angladd.

Os byddai'n well gennych lofnodi llyfr cydymdeimlo ar-lein, gellir dod o hyd iddo yma: https://www.royal.uk/

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Gareth Ratcliffe, wedi talu teyrnged i'w Mawrhydi, y gellir ei darllen yn llawn yma..