gwelededd ddewislen symudol Toggle

Blodau a theyrngedau eraill

Gall y rhai sydd am adael blodau neu deyrngedau eraill, wneud hynny wrth eu cofebion rhyfel lleol. 

Fel arall, gellir gwneud teyrngedau ar ffurf rhodd i un o sefydliadau a oedd o dan nawdd EM y Frenhines neu elusen o'ch dewis chi.  Mae rhestr o sefydliadau a oedd o dan nawdd EM Y Frenhines, a sut y gall y cyhoedd gyfrannu, i'w gweld ar y wefan Frenhinol: https://www.royal.uk/charities-and-patronages

 

Nôl i Dudalen Hafan Powys