gwelededd ddewislen symudol Toggle

Argyfwng costau byw a mannau cynnes

A man adjusting his home thermostat while reading his energy bill

13 Medi 2022

A man adjusting his home thermostat while reading his energy bill
Wrth i'r argyfwng costau byw waethygu a gyda'r gaeaf ar ein gwarthaf, mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud popeth y gall i helpu trigolion yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ond bydd y cyngor yn gofyn am help a chefnogaeth ei bartneriaid yn ogystal â grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob cwr o'r sir i gydweithio i helpu unigolion a theuluoedd sy'n agored i niwed trwy'r argyfwng costau byw.

Mae'r cyngor yn ystyried darparu rhwydwaith o fannau cynnes i helpu unrhyw un sy'n cael trafferthion gyda chostau byw dros y gaeaf.  Rydym yn awyddus i weithio gydag unrhyw grŵp cymunedol neu sefydliad fyddai'n gallu cynnig mannau cynnes o fewn y gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Powys Decach, "Mae'r argyfwng costau byw sy'n wynebu'r DU yn rhoi pwysau aruthrol ar bobl a fydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd ar bryd a beth i'w fwyta, beth i'w wneud mewn bywyd a phryd y byddant yn gallu fforddio i wresogi eu cartrefi.

"Rydym am wneud mwy i helpu trigolion Powys dros y misoedd oer, ond ni allwn ei wneud ar ein pen ein hunain.

"Rydym yn awyddus i weithio gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau gan adeiladu ar y gwaith gwych a wnaed dros y pandemig, i greu rhwydwaith o fannau cynnes lle bydd pobl yn gallu dod at ei gilydd, cadw'n gynnes a mwynhau ychydig o gwmni a lluniaeth poeth.

"Os oes unrhyw sefydliad neu grŵp cymunedol yn gallu darparu lle cynnes dros y gaeaf, rydym am glywed gennych.  Byddech yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n cymunedau ac yn helpu trigolion dros yr argyfwng hwn."

Mae modd i grwpiau neu sefydliadau sy'n fodlon cynnig lle cynnes dros y gaeaf, lenwi ffurflen Mynegi Diddordeb trwy fynd i Creu Mannau Cynnes i Bowys