gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ennyd Cenedlaethol o Fyfyrio

Gwahoddir pawb i gymryd rhan mewn Ennyd Cenedlaethol o Fyfyrio i alaru am farwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II ac i fyfyrio ar ei bywyd a'i hetifeddiaeth.

Bydd yr Ennyd Cenedlaethol o Fyfyrdod yn cael ei chynnal am 8pm nos Sul 18 Medi, noson cyn yr Angladd Gwladol, a bydd yn cael ei nodi gan un funud o dawelwch.

Gellir marcio'r ennyd o dawelwch yn breifat gartref, gyda ffrindiau a theulu, allan ar stepen y drws neu ar y stryd gyda chymdogion, neu mewn digwyddiadau cymunedol a gwylnosau wedi'u trefnu'n lleol.

 

Mwy o wybodaeth: https://www.gov.uk/government/news/national-moment-of-reflection

 

 

Nôl i Dudalen Hafan Powys