Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Sesiynau diogelu am ddim ar gyfer gyrwyr tacsis

taxi
6 Hydref 2017 

taxiMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnig i yrwyr tacsis ym Mhowys i helpu amddiffyn pobl agored i niwed.

I gyd-fynd ag Wythnos Diogelu Cymru (13 - 17 Tachwedd), bydd sesiynau hyfforddi yn cael eu cyflwyno ledled y sir fis nesaf i godi ymwybyddiaeth am gam-fanteisio rhywiol ar blant (CSE) ynghyd â phob agwedd arall o ddiogelu.

Mewn menter ar y cyd rhwng timau Trwyddedu a Diogelu Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed-Powys, bydd gyrwyr yn dysgu sut i weld arwyddion o achosion pam fydd pobl agored i newid yn gallu bod mewn perygl, ynghyd â sut i adrodd am eu pryderon a phwy i gysylltu â nhw.

Mae trafodaethau ar y gweill gan y Llywodraeth i gyflwyno hyfforddiant diogelu gorfodol i bob gyrrwr tacsi, felly mae pobl yn cael eu hannog i archebu nawr a manteisio ar y cwrs yma sydd am ddim.

Bydd y sesiynau hyfforddi, a fydd yn para tua awr, yn digwydd ar y diwrnodau canlynol:

• Dydd Mercher, 1 Tachwedd, 10:30 am - Guildhall, Aberhonddu
• Dydd Iau, 2 Tachwedd, 10:30 am - Neuadd y Sir, Llandrindod
• Dydd Mawrth, 7 Tachwedd, 10:30 am - Neuadd Maldwyn, Y Trallwng
• Dydd Mawrth, 14 Tachwedd, 1:45 pm - Y Plas, Machynlleth
• Dydd Mawrth, 21 Tachwedd, 10:30 am - Neuadd Les y Glowyr, Ystradgynlais
• Dydd Llun, 27 Tachwedd, 10:30 am - Gorsaf Dân y Drenewydd, Y Drenewydd

Dywedodd y Cyng. Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Trwyddedu: "Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu gyrwyr tacsis i adnabod problemau posibl gan mai nhw yw llygaid a chlustiau'r gymuned a pha awdurdodau i gysylltu â nhw os oes ganddynt unrhyw bryderon.

"Mae'r sesiynau hyn hefyd yn rhad ac am ddim ac mae'n debyg, os byddant yn dod yn orfodol, bydd tâl am hyfforddiant felly byddem yn eu hannog i fanteisio ar y cynnig hwn a chadw lle nawr."

Nid oes nifer fawr o leoedd ar gael ar gyfer y sesiwn hyfforddi felly mae gyrwyr tacsi yn cael eu hannog i gadw lle ar y diwrnod sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw cyn gynted â phosib.

I gadw lle ar sesiwn hyfforddi neu i gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch licensingbandr@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827389.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu