Tîm Plant ag Anableddau

Image of a child

Bydd y Tîm Plant ag Anableddau'n helpu plant ag anabledd sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd.  Mae'r tîm hwn yn rhan o'r Gwasanaeth Anableddau Integredig.

 

 

Pwy allwn ni eu helpu?

Gall ein tîm weithio gyda:

 • Phlant sy'n ddall neu gyda nam ar y golwg
 • Plant sydd â nam ar y clyw
 • Plant sydd ag anableddau difrifol, dwys neu gymhleth.
 • Plant sydd â salwch cronig sy'n cael effaith andwyol nodedig ar fywyd dyddiol
 • Plant sydd ag anabledd corfforol sy'n barhaol neu'n dymor hir
 • Plant sydd ag awtistiaeth

Os nad ydych yn siwr a yw eich plentyn yn gymwys am help ai peidio, cysylltwch â ni.

 

 

Sut allwn ni helpu?

Gallwch ofyn am help eich hunan neu ofyn i rywun arall, megis ffrind, athro/athrawes, ymwelydd iechyd neu feddyg i ddod i gysylltiad gyda ni. Fe fyddwn angen gwybod mwy am eich plentyn er mwyn gweld a allwn gynnig asesiad am wasanaethau. Efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i gysylltu gyda phobl eraill sy'n adnabod eich plentyn. Yna byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydych yn gymwys am asesiad ai peidio.

Efallai y byddwn yn gallu cynnig:

 • cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau
 • gofal yn y cartref
 • y chydig o gymhorthion ac addasiadau
 • cymorth ariannol (e.e. arian tuag at gostau teithio ar gyfer ymweliadau â'r ysbyty)
 • cyflwyniadau i'ch grwpiau cefnogaeth lleol
 • gwasanaethau seibiannau byr
 • Mae'r rhain ar y Mynegai o Blant Anabl a fydd yn derbyn Cylchlythyr

Contacts

 • Email: people.direct@powys.gov.uk
 • Phone: 01597 827666
 • Address: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (north)
 • Address: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (south)

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu