Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Gwasanaeth Anabledd Integredig

Image of linked hands

Gwasanaeth amlasiantaethol yw Gwasanaeth Anabledd Integredig (GAI) Powys lle mae pobl broffesiynol o'r meysydd iechyd ac addysg, ynghyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac asiantaethau gwirfoddol yn cydweithio i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anableddau a'u teuluoedd.  

Mae'r gwasanaeth yn dechrau gydag atgyfeiriad a ffurflen asesiad gan un neu ragor o'r timoedd a restrir isod. Os yw hyn yn dangos fod 2 neu ragor o'r timoedd hyn yn gweithio gyda chi a'ch plentyn, bydd cyfarfod Tîm o Amgylch y Teulu yn cael ei drefnu i gwrdd gyda chi, trafod y gefnogaeth y byddwch ei hangen o bosibl, a chytuno ar gynllun gweithredu. Dim ond os byddwch chi a/neu eich plentyn yn cytuno y gwneir hyn. 

Ein nod yw gweithio gyda chi i alluogi eich plentyn neu unigolyn ifanc i gyrraedd eu llawn potensial a chynyddu eu hannibyniaeth.

Y timoedd a'r gwasanaethau sy'n cymryd rhan yw:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cyngor Sir Powys

  • Gwasanaeth Ysgolion
  • Seicoleg Addysgol
  • Gwasanaeth Synhwyraidd
  • Gwasanaethau Plant
  • Tim Plant Anableddau
  • Gweithredu dros Blant - Cymorth Cymunedol
  • Gwasanaethau Oedolion
  • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfnodau Pontio
  • Therapyddion Galwedigaethol (ar gyfer Addasiadau)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu