1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Gwasanaeth Anabledd Integredig

Image cynrychioli Gwasanaeth Anabledd Integredig

Gwasanaeth amlasiantaethol yw Gwasanaeth Anabledd Integredig (GAI) Powys lle mae pobl broffesiynol o'r meysydd iechyd ac addysg, ynghyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac asiantaethau gwirfoddol yn cydweithio i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anableddau a'u teuluoedd.  

Mae'r gwasanaeth yn dechrau gydag atgyfeiriad a ffurflen asesiad gan un neu ragor o'r timoedd a restrir isod. Os yw hyn yn dangos fod 2 neu ragor o'r timoedd hyn yn gweithio gyda chi a'ch plentyn, bydd cyfarfod Tîm o Amgylch y Teulu yn cael ei drefnu i gwrdd gyda chi, trafod y gefnogaeth y byddwch ei hangen o bosibl, a chytuno ar gynllun gweithredu. Dim ond os byddwch chi a/neu eich plentyn yn cytuno y gwneir hyn. 

Ein nod yw gweithio gyda chi i alluogi eich plentyn neu unigolyn ifanc i gyrraedd eu llawn potensial a chynyddu eu hannibyniaeth.

Y timoedd a'r gwasanaethau sy'n cymryd rhan yw:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cyngor Sir Powys

 • Gwasanaeth Ysgolion
 • Seicoleg Addysgol
 • Gwasanaeth Synhwyraidd
 • Gwasanaethau Plant
 • Tim Plant Anableddau
 • Gweithredu dros Blant - Cymorth Cymunedol
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfnodau Pontio
 • Therapyddion Galwedigaethol (ar gyfer Addasiadau)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu