gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Gwasanaeth Anabledd Integredig - Gwasanaethau Plant

Image of linked hands

Gwasanaeth amlasiantaethol yw Gwasanaeth Anabledd Integredig (GAI) Powys lle mae pobl broffesiynol o'r meysydd iechyd ac addysg, ynghyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac asiantaethau gwirfoddol yn cydweithio i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anableddau a'u teuluoedd.  

Mae'r gwasanaeth yn dechrau gydag atgyfeiriad a ffurflen asesiad gan un neu ragor o'r timoedd a restrir isod. Os yw hyn yn dangos fod 2 neu ragor o'r timoedd hyn yn gweithio gyda chi a'ch plentyn, bydd cyfarfod Tîm o Amgylch y Teulu yn cael ei drefnu i gwrdd gyda chi, trafod y gefnogaeth y byddwch ei hangen o bosibl, a chytuno ar gynllun gweithredu. Dim ond os byddwch chi a/neu eich plentyn yn cytuno y gwneir hyn. 

Ein nod yw gweithio gyda chi i alluogi eich plentyn neu unigolyn ifanc i gyrraedd eu llawn potensial a chynyddu eu hannibyniaeth.

Y timoedd a'r gwasanaethau sy'n cymryd rhan yw:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Cyngor Sir Powys

 • Gwasanaeth Ysgolion
 • Seicoleg Addysgol
 • Gwasanaeth Synhwyraidd
 • Gwasanaethau Plant
 • Tim Plant Anableddau
 • Gweithredu dros Blant - Cymorth Cymunedol
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfnodau Pontio
 • Therapyddion Galwedigaethol (ar gyfer Addasiadau)

Mae'r Gwasanaeth Anabledd Integredig ar gyfer Gwasanaethau Plant yn unig, ar gyfer gofal a chefnogaeth i oedolion, cysylltwch â CYMORTH

Cyswllt

 • Ebost: ias.powys@wales.nhs.uk
 • Ffon: 01874 712607
 • Cyfeiriad: Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys, Erwyd, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Aberhonddu, Powys, LD3 0LU

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

Website accessibility checker icon
    Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd