SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth Anabledd Integredig

Image of linked hands

Gwasanaeth amlasiantaethol yw Gwasanaeth Anabledd Integredig (GAI) Powys lle mae pobl broffesiynol o'r meysydd iechyd ac addysg, ynghyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac asiantaethau gwirfoddol yn cydweithio i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anableddau a'u teuluoedd.  

Mae'r gwasanaeth yn dechrau gydag atgyfeiriad a ffurflen asesiad gan un neu ragor o'r timoedd a restrir isod. Os yw hyn yn dangos fod 2 neu ragor o'r timoedd hyn yn gweithio gyda chi a'ch plentyn, bydd cyfarfod Tîm o Amgylch y Teulu yn cael ei drefnu i gwrdd gyda chi, trafod y gefnogaeth y byddwch ei hangen o bosibl, a chytuno ar gynllun gweithredu. Dim ond os byddwch chi a/neu eich plentyn yn cytuno y gwneir hyn. 

Ein nod yw gweithio gyda chi i alluogi eich plentyn neu unigolyn ifanc i gyrraedd eu llawn potensial a chynyddu eu hannibyniaeth.

Y timoedd a'r gwasanaethau sy'n cymryd rhan yw:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Cyngor Sir Powys

 • Gwasanaeth Ysgolion
 • Seicoleg Addysgol
 • Gwasanaeth Synhwyraidd
 • Gwasanaethau Plant
 • Tim Plant Anableddau
 • Gweithredu dros Blant - Cymorth Cymunedol
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfnodau Pontio
 • Therapyddion Galwedigaethol (ar gyfer Addasiadau)

 

Cyswllt

 

 • Ebost: ias.powys@wales.nhs.uk
 • Ffon: 01874 712607
 • Cyfeiriad: Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys, Erwyd, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Aberhonddu, Powys, LD3 0LU

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Website accessibility checker icon    Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu