Southfields, Neuadd y Sir

Southfields
6 Hydref 2017 

SouthfieldsMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd gwaith i ddymchwel a chlirio safle Southfields, wrth ymyl Neuadd y Sir yn dechrau mis nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Eiddo; "Mae'r adeilad yn cael ei ddymchwel oherwydd ei fod mewn cyflwr strwythurol gwael, yn cynnwys asbestos ac nid yw'n gwneud synnwyr economaidd i'w drwsio.  Nid yw'r adeilad wedi cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd. 

"Enillwyd y tendr i ddymchwel yr adeilad a gwella'r safle i atal unrhyw berygl gan SWG o'r Trallwng a bydd y gwaith yn cael ei wneud ym mis Tachwedd.  Nid yw dyfodol hir dymor y safle wedi cael ei benderfynu eto ond gallai gynnwys ei werthu i'w ailddatblygu.

"Ystyriwyd cynlluniau i ddatblygu'r safle gan y cyngor yn 2015 ond ni aethpwyd ymlaen a'r rhain oherwydd nifer o gyfyngiadau gan gynnwys materion priffyrdd ac ecoleg.  Nid oedd hi'n bosibl dymchwel yr adeilad ar y pryd oherwydd bod ystlumod yn clwydo yna ond cwblhawyd clwyd i ystlumod yn gynharach eleni sy'n golygu y gellir dechrau ar y gwaith," ychwanegodd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu