SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Seibiannau Byr

Image of residential unit

Rydym yn cynnig amrywiaeth o seibiannau byr. Rhoddir y rhain yn dilyn asesiad o anghenion y plentyn a'r cynhalwyr.

Mae ystod o wasanaethau seibiannau byr y gellir eu cyflwyno yng nghartref y plentyn a thu allan i'r cartref. Mae'r rhain yn cynnwys help oddi wrth deuluoedd cyswllt, gweithwyr sesiwn a gwarchodwyr sydd wedi'u hyfforddi a'u cymeradwyo'n llwyr.

 

Am wybodaeth fanylach, edrychwch ar  Datganiad Seibiannau Byr Powys. [723KB]

 

Ein Hunedau Preswyl

Mae plant sydd ag anghenion cymhleth nad yw eu hanghenion gofal seibiant yn gallu cael eu diwallu o fewn teulu cyswllt yn gallu aros naill ai o fewn Unedau Darparu Seibiannau Byr Preswyl  Golwg y Gamlas neu Olwg y Bannau.Image of residential unit

Mae'r rhain yn cynnwys seibiannau byr i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau corfforol mwy difrifol a/neu'n ymddangos ymddygiad heriol. Mae'r unedau yn rhan o Gampws Ysgol Penmaes yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'n unigryw gan ei bod yn cynnal y gwasanaeth seibiannau byr a'r gwasanaeth preswyl. Y cyngor sy'n ei redeg ac mae'n cartrefu pobl ifanc ag anableddau o bob cwr o Bowys.  

Uned 6 gwely yw Golwg y Bannau sy'n cynnig seibiannau byr a phreswyl i blant a phobl ifanc sydd â diagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

Uned 3 gwely yw Golwg y Gamlas sy'n cynnig seibiannau byr i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth.

Bydd plant a phobl ifanc ond yn cael eu derbyn i'r cartref os bydd y Panel Adnoddau Plant ag Anableddau yn cytuno. Mae'r panel yn cyfarfod i drafod pob plentyn a dderbynnir i'r gwasanaeth ar sail fisol. Mae ychydig o feini prawf i dderbyn plant a dylech ofyn i'ch gweithiwr cymdeithasol am hyn cyn i chi ymgeisio.  

 

Contacts

  • Email: people.direct@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827666
  • Address: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (north)
  • Address: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (south)

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu