SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mapio cofebion Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys

war memorial
9 Hydref 2017 

war memorialMae map am ddim y gellir ei chwilio ar-lein o holl gofebau'r Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys yn cael ei gynhyrchu fel rhan o gydweithio rhwng y cyngor sir a phrifysgol yng Nghymru.

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, Cyngor Sir Powys yn cydweithio â'r Prosiect Cofebion Cymreig i'r Rhyfel Mawr, sy'n cael ei redeg gan Brifysgol Abertawe, i gynhyrchu'r map.

Bydd y map yn dangos y gwahanol fathau o gofebion rhyfel a gafwyd eu dewis gan bobl Powys yn cynnwys placiau, byrddau pren, cerfluniau, croesau cerrig, obelisgau, neuaddau coffa, institiwt, ffenestri lliw a giatiau coffa.  Roedd yr holl gofebion yn coffáu'r rheiny oedd wedi gwasanaethu neu syrthio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd y map hefyd yn dangos sut y gwnaeth cymunedau dewis i anrhydeddu'r rhai oedd yn rhan o'r Rhyfel Byd Cyntaf neu a gafwyd eu heffeithio ganddo.  Er enghraifft, a wnaeth cymunedau cofnodi'r rhai a oedd wedi gwasanaethu ac wedi goroesi yn ogystal â'r rhai a syrthiodd?

Meddai'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn ymwneud â dangos ein parch at bobl leol a adawodd Powys i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn arbennig i goffáu'r rhai na ddychwelodd.

"Bydd y map hwn yn arf pwysig i chwilio am gofebion y Rhyfel Byd Cyntaf ledled y sir ond mae angen help trigolion a chymunedau i wneud y map mor gywir a chynhwysfawr â phosib.

"Os oes gennych unrhyw wybodaeth am gofeb y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys, hyd yn oed os yw rhai cofebion wedi bod mewn capel, eglwys neu leoliad neu waith sydd wedi cau, yna ry'n ni am glywed amdano."

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu ffotograffau o gofebion rhyfel yr hoffech eu hychwanegu at y map o gofebion ym Mhowys, cysylltwch â Meg Ryder yn mcryder@swansea.ac.uk neu cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn warmemorials@pows.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu