SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Defnyddio celf stryd i fynd i'r afael â gwerthu alcohol

street art
9 Hydref 2017 

street artYn Y Drenewydd mae 'celf stryd' palmant yn cael ei ddefnyddio yn y frwydr yn erbyn yfed dan oed.

Mae Partneriaeth Alcohol Cymunedol Y Drenewydd yn defnyddio stensiliau palmant fel rhan o Ddiwrnod Gweithredu Heddlu Dyfed Powys ar  ddydd Mawrth 10 Hydref.

Mae'r paent yn un sialc sydd ddim yn para, ac fe'i defnyddiwyd mewn ardaloedd eraill i rybuddio oedolion i beidio prynu alcohol i blant ac i gefnogi staff siopau trwy ddangos nad yw prynu ar ran pobl eraill yn cael ei oddef a bod gan siopau'r hawl i wrthod gwerthu.

Bwriad y gwaith hwn yw atgyfnerthu'r hyfforddiant a drefnwyd ar ddechrau'r flwyddyn pan dderbyniodd tafarnwyr Y Drenewydd a'u staff hyfforddiant am ddim fel rhan o fenter i fynd i'r afael ag yfed dan oed yn y dref.

Trefnwyd y sesiynau hyfforddiant gan Bartneriaeth Y Drenewydd, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.   Roedd yn galluogi'r rheiny sy'n gweithio o fewn y fasnach drwyddedig i ofyn a herio pobl ifanc sy'n ceisio prynu alcohol a'r rhai dros 18 oed sy'n ceisio prynu alcohol ar eu rhan.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu