Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gweithdy am ddim i greu pabi wedi'i drefnu

poppy
9 Hydref 2017 

poppyMae trigolion yn ne Powys yn cael y cyfle i greu pabi tecstilau fel rhan o brosiect sy'n coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Prosiect Coffa Rhyfel Powys wedi trefnu ac ariannu gweithdy creu pabi am ddim yn y Neuadd Les yn Ystradgynlais ddydd Llun 16 Hydref rhwng 10am - 5pm.  Sesiwn galw heibio yw hwn ac nid oes angen cadw lle.

Bydd y gweithdy am ddim, a fydd yn cefnogi'r Lleng Prydeinig Brenhinol ac yn cael ei gyflwyno gan Wonderwool Cymru, yn rhoi cyfle i bobl wneud pabi tecstilau ar gyfer y Llen o Babïau.

Bydd y Llen o Babïau yn cynnwys 887,858 o babïau tecstilau. Bydd y pabïau'n coffáu pob person o'r DU a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd angen creu 2,000 o babïau tecstilau i gynrychioli'r 2,000 o ddynion o Bowys a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Y nod yw arddangos y Llen o Babïau yn yr wyl Wonderwool Cymru 2018.

Meddai Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn ymwneud â dangos ein parch at bobl leol a adawodd Powys i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn enwedig i goffáu'r rheiny oedd heb ddychwelyd.

"Rydw i wrth fy modd ein bod wedi gallu trefnu'r gweithdy hwn, a fydd yn rhoi'r cyfle i'r rhai sy'n mynychu i gyfrannu at y Llen o Babïau ar ran Powys."

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Powys, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ac fe'i hariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall Prosiect Cofebion Rhyfel Powys ddarparu grantiau o hyd at £5,000 i atgyweirio, adfer neu gynnal cofebion Rhyfel Byd Cyntaf yn y sir.  Mae unrhyw fath o gofeb o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn gymwys, gan gynnwys obelisgau carreg neu groesau, ffenestri gwydr lliw, byrddau neu blociau, cerfluniau neu neuaddau.

Mae'r broses ymgeisio am arian yn gyflym ac yn hawdd. Gall y prosiect hefyd ddarparu cyllid i wella lleoliadau neu'r ardal gyfagos i gofebion rhyfel megis rheiliau, ffensys, gatiau neu oleuadau.

Am ragor o wybodaeth am y gweithdy creu pabi neu am Brosiect Coffa Rhyfel Powys, cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys trwy anfon e-bost at warmemorials@powys.gov.uk neu ffonio 07973 973 687.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu