gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Newyddion Datblygu Tai

Ebrill 2022

Derbyniwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 24 o gartrefi fforddiadwy am rent cymdeithasol yn Nhrawscoed, Llandrinio.

Mehefin 2022

Derbyniwyd caniatâd cynllunio ar gyfer Tŷ Robert Owen i adeiladu 32 o fflatiau cyngor newydd un llofft ar rent cymdeithasol.

Gorffennaf 2022

Cwblhawyd prynu 7 cartref fforddiadwy newydd ar rent cymdeithasol yn Llanigon