gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ysgol y Cribarth

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol y Cribarth.

Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd ar gynnig i sefydlu ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Cribarth o fis Medi 2023, mae'r Cyngor yn awr wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r materion a gafodd eu codi yn ystod yr ymgynghoriad, ac yn darparu ymateb y Cyngor i'r materion hynny.

Adroddiad Ymgynhori

Yn eu cyfarfod ar 7 Mawrth 2023, fe ystryriodd Cabinet y Cyngor yr Adroddiad Ymgynghori, ac fe benderfynwyd cyhoeddi Rhybudd Statudol er mwyn symud ymlaen efo'r cynnig. Mae disgwyl i'r Rhybudd gael ei gyhoeddi ar ôl gwyliau'r Pasg.

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma