gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ysgol y Cribarth

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol y Cribarth.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i newid categori iaith Ysgol y Cribarth drwy gyflwyno ffrwd cyfrwng cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol.  Mae'r cynnig fel a ganlyn:

  • Gwneud newid rheoledig i sefydlu ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Cribarth yn ffurfiol o fis Medi 2023.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 19 Rhagfyr 2022 a bydd yn gorffen ar 6 Chwefror 2023.
 

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

Dweud eich Dweud Ysgol y Cribarth Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad

Ddogfennaeth Ymgynhori

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma