gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cymorth Amgen i dalu Biliau Ynni Aelwydydd y Gaeaf hwn

Cafodd Cyngor Sir Powys ei hysbysu am grant newydd a fydd ar gael ledled y DU i gefnogi pobl heb unrhyw gontract uniongyrchol â  chyflenwr trydan domestig.

Yn lle hynny, byddan nhw'n gymwys i wneud cais am gymorth drwy gynllun newydd Arian Amgen a chael taliad posibl o £400.

Yn ychwanegol, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi Taliad Amgen am Danwydd i aelwydydd sy'n defnyddio tanwydd, ac eithrio nwy (fel olew gwresogi,) i wresogi eu cartrefi, sef swm o £200.

Felly, er enghraifft, dyma rai o'r  cartrefi sy'n cymhwyso am help o dan y cynlluniau hyn:  

  • preswylwyr cartrefi gofal
  • preswylwyr cartrefi parc
  • tenantiaid mewn cartrefi rhent penodol, preifat a chymdeithasol
  • cartrefi sy'n derbyn cyflenwad drwy weiren breifat
  • preswylwyr carafanau a chychod preswyl ar safleoedd cofrestredig
  • ffermwyr sy'n byw mewn ffermdai domestig
  • cartrefi oddi ar y grid

Dim ond drwy wefan GOV.UK y caiff ymgeiswyr gyflwyno gwybodaeth, a hynny yn ddiweddarach yn ystod Ionawr 2023.

Bydd y Llywodraeth Ganolog yn gwirio cymhwysedd ac yna ar ôl cymeradwyo, yn gofyn i'r awdurdod lleol wirio a gwneud taliad.

Nid oes gan Gyngor Sir Powys unrhyw wybodaeth bellach am y cynllun hwn a dylech fynd i'r wefan isod i gael gwybodaeth bellach am sut i ymgeisio, a'r broses a phryd y bydd ar agor.

Peidiwch â chysylltu â staff Cyngor Sir Powys achos ni allwn eich helpu chi y tu hwnt i'ch cyfeirio at y wefan.

 Cymorth hanfodol gyda biliau ynni ar y ffordd i filiynau o gartrefi ledled Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon - GOV.UK (www.gov.uk)