Cyhoeddi Trax JH Ltd yn Fusnes y Flwyddyn ym Mhowys

awards ceremony
11 Hydref 2017 

awards ceremonyMae un o gwmnïau mwyaf yn Ewrop sy'n cynhyrchu pwysau mantol olwynion ar gyfer y diwydiant ceir wedi'i ddyfarnu'n Fusnes y Flwyddyn 2017 ym Mhowys yn dilyn cynnydd sylweddol yn ei drosiant, ei elw a'r busnes newydd a gafodd.

Cyflwynwyd Dyfarniad Masnach Ryngwladol, a noddwyd gan Lanyon Bowdler Solicitors i Trax JH Ltd sydd â safleoedd yn y Trallwng a'r Drenewydd, yn achlysur rownd derfynol Gwobrau Busnes Powys a gynhaliwyd yn theatr Hafren yn y Drenewydd, Powys nos Wener (Hydref 6).

Mae'r dyfarniadau, sy'n cael eu trefnu gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru a'u noddi gan Gyngor Sir Powys, yn dathlu goreuon a rhagoriaeth busnesau ledled y sir.

Roedd yr achlysur yn nwylo'r cyflwynydd teledu BBC Wales Today ac X-Ray, Lucy Owen a'i gwr Rhodri Owen sydd hefyd yn gyflwynydd teledu.

Daeth mwy na 230 o westeion i'r achlysur i weld y 12 dyfarniad yn cael eu cyflwyno i amrywiaeth o fusnesau bach, canolig a mawr, allan o gyfanswm o 30 yn y rownd derfynol.

Dywedodd y Cyng Martin Weale, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar fater Adfywio a Chynllunio: "Roedd Dyfarniadau Busnes Powys eleni'n dangos cryfder ac amrywiaeth ar draws y sir.

"Nid yn unig yr oedd cystadleuwyr y rownd derfynol eleni oll yn haeddu'u henwebu, ond roeddent hefyd yn cynrychioli popeth sy'n dda am fusnesau'r sir.

"Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i ddatblygu economi bywiog a byddwn yn parhau i weithio gyda'r sector busnes i gyflawni'r weledigaeth yma.

"Hoffwn longyfarch pob un o'r rhai gafodd eu henwebu am wneud y noson wobrwyo eleni yn un i'w chofio, ond estynnwn longyfarchiadau arbennig i'r holl enillwyr yn Nyfarniadau Busnes 2017 Powys."

Mae cwmni Trax JH Ltd yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu pwysau mantol ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid, gan gynnwys GM/Opel, Nissan a Renault, gan gydymffurfio â'u rheoliadau technegol llym.

Mae wedi datblygu llinellau cynhyrchu penodol ar gyfer cleientiaid ac wedi sicrhau busnes newydd dros y tair blynedd nesaf gyda chynnydd sylweddol yn eu trosiant a'u helw.

Y llynedd, gwelodd y cwmni welliannau i'w ansawdd a'i weithgareddau amgylcheddol i gyflawni gofynion llym ei gleientiaid, gan symud ymlaen o ISO 9001 i gyflawni dyfarniadau ISO TS 16949 a ISO14001.

Wrth gyhoeddi eu bod wedi ennill Busnes y Flwyddyn ym Mhowys, dywedodd y beirniad Bob Benyon bod y cwmni'n enillydd haeddiannol.

Dywedodd y Beirniaid: "Maen nhw wedi sicrhau contractau mawr gyda chleientiaid newydd a'u cleientiaid presennol, gan arwain at greu swyddi a buddsoddi mewn technoleg newydd. Bydd wyth deg y cant o'u cynhyrchion yn cael eu hallforio.

"Mae'r cwmni'n un o weithgynhyrchwyr mwyaf Ewrop ym maes pwysau mantol olwynion ac mae'n bendant yn werth ei 'bwysau' mewn aur."

Dywedodd Adam Watkin, Rheolwr Gyfarwyddwr Trax: "Ry'n ni wedi tyfu'n sylweddol eleni. Ry'n ni wedi ennill contractau newydd ac wedi dechrau defnyddio systemau busnes newydd. Hoffwn i ddiolch i bob un o'r gweithwyr yn y Trallwng a'r Drenewydd. Hebddynt, fyddem ni ddim yma heddiw'n derbyn y dyfarniad anhygoel yma."

Station Couriers o'r Drenewydd enillodd Wobr y Beirniaid, a ddisgrifiodd y cwmni hwnnw fel "cyflogwyr teilwng."

"Un o'r pethau gorau am ymweld â'r busnes yma a dysgu beth sy'n sbarduno'r rheolwyr oedd y diwylliant yn y busnes. Mae fel teulu, ac ry'n ni'n siwr mai'r agwedd a'r diwylliant yma sydd wedi gwneud y busnes yma yn un mor llwyddiannus."

Enillwyr Gwobrau Busnes Powys 2017 oedd:

• Dyfarniad Busnes Newydd (noddwyd gan The County Times) - Soccerholics R Us, Meifod
• Dyfarniad Prentis Rhagorol (noddwyd gan FSB) - Matt Price, Compact Orbital Gears, Rhaeadr Gwy
• Dyfarniad Entrepreneuriaeth - Nick Sanders Expedition Centre, Machynlleth
• Dyfarniad Twf (noddwyd gan Cyllid Cymru) - SWG Construction (Build and Renovate), Y Trallwng
• Dyfarniad Rhagoriaeth mewn Rheoli Ansawdd (noddwyd gan Myrick Training) - Plant-i, Machynlleth
• Dyfarniad Masnach Ryngwladol (noddwyd gan Lanyon Bowdler Solicitors) - Trax JH, Y Drenewydd
• Dyfarniad Busnes Bach (dan 30 o weithwyr) (noddwyd gan Grwp NPTC) - EvaBuild, Y Drenewydd
• Dyfarniad Menter Gymdeithasol/Elusen (noddwyd gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru) - Llangoed Hall, Aberhonddu
• Dyfarniad Micro-fusnes (dan 10 o weithwyr) (noddwyd gan The Cambrian News a Brecon & Radnor Express) - Varleys of Newtown, Y Drenewydd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu