Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwella llwybrau casglu ac ailgylchu gwastraff

recycling lorry
11 Hydref 2017 

recycling lorryMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yn gwella cylchdeithiau casglu ac ailgylchu gwastraff yn y sir i wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon.

Rhoddodd y Cabinet ganiatâd i'r cyngor fynd yn ei flaen i wella'r llwybrau gwastraff ddydd Mawrth, 10 Hydref. Y bwriad yw eu gwneud yn fwy effeithlon a chan hynny cyrraedd targedau arbedion arfaethedig.

Er bydd y Cyngor yn gwneud y gorau o'r cylchdeithiau casglu bydd yn parhau i gasglu gwastraff ac ysbwriel i'w ailgylchu bum diwrnod yr wythnos, gan gadw at y drefn bresennol. Fodd bynnag, bydd gwella'r llwybrau'n golygu y bydd dyddiau casglu y rhan fwyaf o drigolion yn newid.

Bydd y cyngor yn dal i gasglu gwastraff i'w ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos a gwastraff y bin du bob yn dair wythnos o 7.30 y bore ar ddyddiau casglu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "O ystyried y newidiadau niferus a welwyd yn y gwasanaeth ers cyflwyno'r llwybrau casglu presennol, dydyn ni ddim yn credu eu bod nhw mor effeithlon ag y gallen nhw fod erbyn hyn.  Y peth iawn i'w wneud nawr yw edrych ar sut y gallwn ni wella'r gwasanaeth.

"Trwy ddefnyddio meddalwedd sy'n ein helpu i wneud y defnydd gorau o'r llwybrau casglu, byddwn yn sicrhau bod y cylchdeithiau mor effeithlon ag y bo modd. Bydd hyn yn ein helpu i arbed £275,000 trwy wella sut rydym yn casglu gwastraff.

"Serch hynny, bydd arolygu'r cylchlwybrau'n golygu y bydd y rhan fwyaf o drigolion yn gweld eu dyddiau casglu'n newid. Byddwn yn parhau i gasglu gwastraff ailgylchu a bwyd bob wythnos a gwastraff dros ben sy'n mynd yn y bin du bob yn dair wythnos o 7.30 ar ddyddiau casglu.

"Mae'r prosiect hwn yn un sylweddol a buon ni wrthi'n barod i wella'r trefniadau casglu sy'n cynnwys bron i 250 o gylchdeithiau casglu i wasanaethu bron 70,000 o dai. Mae tipyn o waith i'w wneud eto cyn i ni gyflwyno'r llwybrau casglu'n gynnar yn y flwyddyn newydd.

"Rydym yn bwriadu cyflwyno'r rowndiau casglu newydd o fis Chwefror 2018 a byddwn yn hysbysu aelwydydd am eu diwrnod casglu newydd trwy'r post yn nes at yr amser."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu