1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwella llwybrau casglu ac ailgylchu gwastraff

Image cynrychioli Gwella llwybrau casglu ac ailgylchu gwastraff
11 Hydref 2017 

recycling lorryMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yn gwella cylchdeithiau casglu ac ailgylchu gwastraff yn y sir i wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon.

Rhoddodd y Cabinet ganiatâd i'r cyngor fynd yn ei flaen i wella'r llwybrau gwastraff ddydd Mawrth, 10 Hydref. Y bwriad yw eu gwneud yn fwy effeithlon a chan hynny cyrraedd targedau arbedion arfaethedig.

Er bydd y Cyngor yn gwneud y gorau o'r cylchdeithiau casglu bydd yn parhau i gasglu gwastraff ac ysbwriel i'w ailgylchu bum diwrnod yr wythnos, gan gadw at y drefn bresennol. Fodd bynnag, bydd gwella'r llwybrau'n golygu y bydd dyddiau casglu y rhan fwyaf o drigolion yn newid.

Bydd y cyngor yn dal i gasglu gwastraff i'w ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos a gwastraff y bin du bob yn dair wythnos o 7.30 y bore ar ddyddiau casglu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "O ystyried y newidiadau niferus a welwyd yn y gwasanaeth ers cyflwyno'r llwybrau casglu presennol, dydyn ni ddim yn credu eu bod nhw mor effeithlon ag y gallen nhw fod erbyn hyn.  Y peth iawn i'w wneud nawr yw edrych ar sut y gallwn ni wella'r gwasanaeth.

"Trwy ddefnyddio meddalwedd sy'n ein helpu i wneud y defnydd gorau o'r llwybrau casglu, byddwn yn sicrhau bod y cylchdeithiau mor effeithlon ag y bo modd. Bydd hyn yn ein helpu i arbed £275,000 trwy wella sut rydym yn casglu gwastraff.

"Serch hynny, bydd arolygu'r cylchlwybrau'n golygu y bydd y rhan fwyaf o drigolion yn gweld eu dyddiau casglu'n newid. Byddwn yn parhau i gasglu gwastraff ailgylchu a bwyd bob wythnos a gwastraff dros ben sy'n mynd yn y bin du bob yn dair wythnos o 7.30 ar ddyddiau casglu.

"Mae'r prosiect hwn yn un sylweddol a buon ni wrthi'n barod i wella'r trefniadau casglu sy'n cynnwys bron i 250 o gylchdeithiau casglu i wasanaethu bron 70,000 o dai. Mae tipyn o waith i'w wneud eto cyn i ni gyflwyno'r llwybrau casglu'n gynnar yn y flwyddyn newydd.

"Rydym yn bwriadu cyflwyno'r rowndiau casglu newydd o fis Chwefror 2018 a byddwn yn hysbysu aelwydydd am eu diwrnod casglu newydd trwy'r post yn nes at yr amser."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu