SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru'n lansio ffilm sy'n chwalu camsyniadau cyffredin

adopters
12 Hydref 2017 

adoptersGydag Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol yn dechrau ddydd Llun, 16 Hydref, mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi lansio ffilm newydd sy'n ateb cwestiynau cyffredin am faethu.

Bydd y fideo yn annog pobl sy'n ystyried maethu i gysylltu â nhw i wybod mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant:  "Mae llawer yn meddwl nad oes ganddynt y rhinweddau i fod yn rhieni maeth addas ond nid yw hynny'n wir bob amser.

"Y gwir amdani yw bod deunydd rhieni maeth ymhob math o bobl ac nid yw o bwys a ydych yn briod, yn sengl neu'n byw gyda'ch gilydd. Nid yw o bwys ychwaith a oes plant gyda chi ai peidio. Os oes diddordeb gyda chi mewn maethu, cysylltwch â ni i ganfod mwy."

Mae Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru'n cynnwys gwasanaethau maethu ym Mhowys, Sir Gâr, Ceredigion a Sir Penfro. Mae angen teuluoedd parhaol newydd ar blant o bob oedran ar draws y rhanbarth.

Mae'r gwasanaeth rhanbarthol yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob lliw a llun. Mae'n awyddus i glywed gan bobl sydd am faethu brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd a phlant hyn.

Bydd y gwasanaeth yn cynnal digwyddiad rhannu gwybodaeth am faethu yn Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin ddydd Iau, 19 Hydref o 6.00pm tan 7.30pm. Ffoniwch y tîm ar 01267 246970 i archebu lle neu i ganfod mwy.

Am ragor o wybodaeth am faethu yng Nghanolbarth neu Orllewin Cymru cysylltwch â'r tîm ar 01267 246970 neu anfonwch e-bost Ii adoptionenquiries@carmarthenshire.gov.uk

I wylio'r fideo ewch i https://biteable.com/watch/national-adoption-week-welsh-1550465/77c2e4ffec9c3658741c7a940cb041fe5fde1b0f

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu